Da li ste ikad želeli da brzo otklanjate mišićni bol svojim pacijentima?

Dobrodošli,

Da li vaši pacijenti pate od nesnošljivog bola artritisa, mišića i glavobolja? Emmett Tehnika je jedinstvena telesna terapeutska tehnika koju je osnovao Ross Emmett. Tehnika je toliko efikasna i prihvaćena da medicinski radnici i drugi slični terapeuti zahtevaju da je nauče. Tretmani mogu da se rade preko odeće i uključuju nežno, telesno opuštanje grupa mišića uz istovremeni verbalni pristup da bi se stvorila promena stava.
Ross Emmettova „Emmett Tehnika“ dostiže rastuću svetsku popularnost od dana kada je Ross počeo da predaje tehniku 1999. Tehnika ima široku dopadljivost: ne samo da je koriste sa entuzijazmom Bowen terapeuti, maseri i drugo osoblje, već možemo da vidimo i rastući broj profesionalnih trenera kao što su Pilates instruktori i lični treneri koji su željni da uče i primenjuju ovu izvanrednu tehniku. Ova tahnika može da se koristi kao dotatna terapija bilo kojoj telesnoj terapiji ili sistemu vežbanja i pruža vrednu dopunu svima koji rade da oslobode bol i neugodnost ili uspostave mišićnu funkciju klijentima.
Tako Ross ohrabruje sve nas da koristimo njegov rad, iako je to moćna samostalna tehnika.
Ross je razvio svoje veštine intuitivno u svojoj mladosti radeći sa životinjama i nije imao formalne kvalifikacije kad je počeo da trenira ljude. Iako je sad visoko kvalifikovan terapeut, njegove kvalifikacije ne održavaju adekvatno njegovu sposobnost praktičara.
On ima jedinstven i poseban dar koji niko koga je video da radi ne može da porekne.
Blisko poređenje između Rossa i Toma Bowena je primećeno od svih koji su videli Tomov rad. Romnez Smeeton, sad blizak Rossov  prijatelj, je prisustvovao mnogim Rossovim kursevima i ubraja sebe u srećnike koji je učen od strane dva izuzetno nadarena terapeuta našeg vremena.
EmmetLogos_Symbol&Text(O).indd

(mehr …)